200 Grant Ewch i Weld!

Oeddech chi’n gwybod bod blodyn Dant y Llew yn cynhyrchu 200 o hadau? Ni wyddwn ninnau nes i google ein hysbysu. Ac nid yw hynny yn gyswllt tenau i gyhoeddi ein bod ddoe wedi cymeradwyo ein 200fed grant Ewch i Weld! Mae’n wych gweld cymaint o ysgolion yn gwneud defnydd llawn o’r gronfa hon i gael profiad o gelfyddydau o ansawdd uchel ledled Cymru. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gwefannau eich Rhwydwaith Addysg a Chelfyddydau Rhanbarthol am fwy o syniadau am brofiadau y gallai ysgolion wneud cais am gyllid o hyd at £1000 i dalu am gostau tocynnau a thrafnidiaeth.

A pheidiwch ag anghofio, os ydych yn sefydliad celfyddydol gallwch hefyd anfon manylion at eich rhwydwaith lleol am ddigwyddiadau sydd gennych ar y gweill yn y tymor newydd i ychwanegu at eu rhestrau ar gyfer ysgolion..

Cydweithio Creadigol

Os yw eich trwyn yn cael ei wasgu yn erbyn y ffenestr ar y diwrnod llwyd hwn o Awst glawog, beth am ddefnyddio’r amser i ddechrau plotio a chynllunio yn barod ar gyfer dyddiad cau Cydweithio Creadigol ar 24 Medi?

Mae cronfa Cydweithio Creadigol yn gyfle gwirioneddol unigryw i wthio ffiniau. Meddyliwch yn uchelgeisiol; peidiwch â bod ofn arbrofi – mae arloesi gwirioneddol yn allweddol. Rhowch y cyffredin i un ochr, a meiddiwch freuddwydio’n fawr. Mae cydweithio yn ganolog i’r gronfa hon; mae cydweithio â’ch budd-ddeiliaid i greu prosiectau sy’n amlwg yn mynd ‘gam ymhellach’ yn allweddol i’ch cais.